Styrelse

Styrelsen för Gammelgård ungdoms och allmogeförening sammankommer månatligen med en längre paus under sommarmånaderna. Årsmöte i februari väljer styrelsens sammansättning för de styrelsemedlemmar i tur att avgå. Mandatperioden är två (2) år. Ordförande väljs årligen.


Styrelsen verksamhetsåret 2017

Ordförande:
Richard Sederholm, 040 5903405

Styrelsemedlemmar:
Monica Björklöf, sekreterare
Gea Björkskog
Johanna Kattelus, viceordförande
Lena Olin
Seija Pettersson, buffetvärdinna
Kati Olin, medlemsregister
Fredrik Regårdh
Henrik Lindén
Sussi Seger, suppleant
Pia Hellgren, suppleant
 

Utom styrelsen

Vaktmästare:
Sytte Weckström (09) 854 11 53

Kassör: Carola Silván

 

Vi kommer innan hösten att grundligt uppdatera vårt medlemsregister. För dig som inte är ständig medlem påminner vi om att årsavgiften 5 € kan betalas på föreningens konto FI60 2213 2100 0107 22. Ingen avgift för barn o. ungdomar under 18 samt pensionärer. Barn som deltar i veckoverksamheten räknas automatiskt som medlemmar.