Gammelgård ungdoms och allmogeförening

Gammelgård ungdoms och allmogeförening är en 110 år gammal förening i Esbo, Gammelgård.

Föreningen äger huset Carlberg som hyrs ut för olika tillställningar.