Hösten 2023

Regelbunden veckoverksamhet:

Måndagar: Motionsgymnastik. Start med vandring må 28.8 och 4.9  från Snettans. Den ledda gymnastiken kör igång 11.9 utomhus. Ledare Gun Björkskog. 

Tisdagar: Luftgevärsskytte kl 18.00. Kontaktpersoner Börje Biström/Hasse Björklöf. Start i september.

Hobbykväll för vuxna, 1gång/månad. Kontaktperson Mona Laine

Onsdagar: Månadsträffisar för barn, 1-4 klassister, kl.18-20. Mångsidig verksamhet med bl.a. knytis & lek, pyssel & knåp, kock-kvällar på programmet. Kontaktperson Monica Björklöf, tfn 050 3271934. Start 7.9

Allmogegrupp: Sammankommer vid behov. Med aktuella teman på agendan. Riktar sig främst till tidigare aktiva, ännu intresserade medlemmar som även kan vara en tillgång och stöd för verksamhet och fastighet. Kontaktperson: Gun Björkskog tfn 050356028.

Kommande verksamhet

6.12 Basar kl.13.00

27.1 Midvinterfest (mer info senare, men pricka in datumet redan nu)