Gammelgård ungdoms och allmogeförening

Gammelgård ungdoms och allmogeförening är en 110 år gammal förening i Esbo, Gammelgård.

Föreningen äger huset Carlberg som hyrs ut för olika tillställningar.

Styrelse

Styrelsen för Gammelgård ungdoms och allmogeförening sammankommer månatligen med en längre paus under sommarmånaderna. Årsmöte i februari väljer styrelsens sammansättning för de styrelsemedlemmar i tur att avgå. Mandatperioden är två (2) år. Ordförande väljs årligen.


Styrelsen verksamhetsåret 2021

Ordförande:
Pia Hellgren, 044 0552392

Viceordförande:
Richard Sederholm

Sekreterare:
Monica Björklöf

Styrelsemedlemmar:
Gea Björkskog
Johanna Kattelus
Lena Olin, ansvarig för hemsidan
Seija Pettersson, buffetvärdinna
Kati Olin, medlemsregister
Fredrik Regårdh
Henrik Lindén
Patrik Herlin suppleant

Utom styrelsen

Vaktmästare:
Sytte Weckström (09) 854 11 53

Kassör:
Carola Silván

Vi kommer innan hösten att grundligt uppdatera vårt medlemsregister. För dig som inte är ständig medlem påminner vi om att årsavgiften 5 € kan betalas på föreningens konto FI60 2213 2100 0107 22. Ingen avgift för barn o. ungdomar under 18 samt pensionärer. Barn som deltar i veckoverksamheten räknas automatiskt som medlemmar.